Language: |

Blog La Lopez
24-09: Blog
Evenementen
16-02: Lingerie Beurs Almere
31-01: Lingerie Beurs
Nieuws
25-04: Project Pleasurements
19-09: Geboduurde label op naam
28-04: Nieuwe collectie
17-03: Fotoshoot 2017
09-05: Ladies Day bij FitforFree
30-04: La Lopez voor de knipmode
Nieuwsbrief
19-12: Nieuwe ontwikkelingen
16-04: Nieuwsbrief

Inschrijvingsvoorwaarden

Opgave voor een cursus geschiedt door middel van dit inschrijvingsformulier.

De cursist schrijft zich bij deelname in voor het gehele cursusdeel op of vanaf de door de cursist gekozen ingangsdatum.

Bij onvoldoende cursisten behouden wij ons het recht voor om een cursus geen doorgang te laten vinden. Alsdan wordt de inschrijving vervolgens als voorlopig aangemerkt voor elke eerstvolgende overeenkomstige cursus voorkomende op het aan de cursist voor het desbetreffende cursusseizoen verstrekte cursusrooster en welk cursusrooster, alsmede elk voor een volgend seizoen geldend cursusrooster wordt geacht onderdeel uit te maken van de inschrijvingsvoorwaarden.

Als alternatief kan op dat moment een privé cursus worden aangeboden aan max 2 personen, de toeslag voor privé cursus bij een persoon is 30% van de cursuskosten, de toeslag voor privé cursus bij twee personen is 20% van de cursuskosten.

Een inschrijving wordt eerst definitief indien u tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van een cursus een bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen.

Nadat de ingangsdatum definitief is geworden, gelden navolgende bepalingen:

  • Op de ingangsdatum van de cursus dient het volledige cursusgeld te worden betaald.
  • Bij het niet volgen (afzeggen) van een of meerdere geplande lessen of voortijdige beëindiging van de cursus door de cursist zal nimmer restitutie van het cursusgeld of een evenredig deel hiervan plaatsvinden. De cursist heeft het recht gemiste lessen in te halen tijdens een of meer privé-lessen op basis van het afgesproken tarief per lesuur vermeerderd met een extra toeslag van 30%.
  • Bij ziekte of onmacht van de cursusleidster van La Lopez zal evenmin restitutie plaatsvinden, doch zal in goed overleg de cursusduur worden verlengd met het aantal gemiste lessen. Bij overig verzuim aan de zijde van La Lopez zal zo nodig een evenredige deel op basis van niet gegeven lessen worden gerestitueerd.

Overige bepalingen:

  • Op alle aan de cursist verstrekte lesmaterialen zijn de rechten aan La Lopez voorbehouden en mogen nimmer aan derden worden overgedragen of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd anders dan voor intern lesgebruik aan door u geworven cursisten.
  • Publicatie van via La Lopez verkregen tekeningen, patronen en maatgegevens van lesmodellen of gekochte patronen of hiervan afgeleide cursus lesmap op schaal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
  • Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met bovenvermelde inschrijvingsvoorwaarden.

Voor lingerie materialen kunt u terecht op: http://www.lingerieartikelen.nl